fbpx

Hvorfor burde du ha en parkeringsskive?
I mange kommuner vil avgiftsfri parkering for elbiler og hydrogendrevne biler være tidsbegrenset, og det vil være et krav om å dokumentere ankomsttidspunkt. Dette er også et krav ved parkering hos mange av landets Amfi-sentre, samt i kommuner som har avgiftsfri korttidsparkering i sentrum. Ofte gjelder disse reglene også for fossildrevne biler. Våre parkeringsskiver er altså ikke et produkt utelukkende for el- og hydrogendrevne kjøretøy.  

Med en parkeringsskive slipper man å trekke lapp, da parkeringsskiven dokumenterer ankomsttidspunktet. Våre parkeringsskiver oppdager selv at bilen parkerer, og stiller ankomsttidspunkt automatisk frem til nærmeste hele kvarter. I Norge er det ingen regler på om parkeringsskiven skal plasseres nede i høyre eller venstre hjørne av frontruten, men vær obs på at andre europeiske land har krav om å plassere den i hjørnet til høyre for sjåføren.

Bakgrunn
Fra 01.01.2017 vil det være opp til hver kommune å innføre betalingsfritak for elektriske og hydrogendrevne motorvogner, jf.Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) § 34.

I henhold til § 34 kan kommunene innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Dette innebærer at elektriske og hydrogendrevne biler som hovedregel må betale parkeringsavgift på lik linje som fossildrevne biler, med mindre den aktuelle kommunen fatter vedtak om betalingsfritak.

0